GIÁ DỊCH VỤ QUẢNG CÁO GOOGLE THEO NGÂN SÁCH

QC_Basic
1 – 9 tr/ 1 tháng

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Được phân tích nội dung hiển thị quảng cáo:✔️

Được định hướng nội dung QC chuyên nghiệp:✔️

Được thiết kế banner nội dung quảng cáo:✔️

Được tư vấn ngân sách quảng cáo:✔️

Được theo dõi ngân sách hàng ngày:✔️

Thiết lập và điều chỉnh quảng cáo: 2 lần

QC_Advance
10 – 49 tr/ 1 tháng

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Được phân tích nội dung hiển thị quảng cáo:✔️

Được định hướng nội dung QC chuyên nghiệp:✔️

Được thiết kế banner nội dung quảng cáo:✔️

Được tư vấn ngân sách quảng cáo:✔️

Được theo dõi ngân sách hàng ngày:✔️

Thiết lập và điều chỉnh quảng cáo: 4 lần

QC_Premium
50 – 99 tr/ 1 tháng

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Được phân tích nội dung hiển thị quảng cáo:✔️

Được định hướng nội dung QC chuyên nghiệp:✔️

Được thiết kế banner nội dung quảng cáo:✔️

Được tư vấn ngân sách quảng cáo:✔️

Được theo dõi ngân sách hàng ngày:✔️

Thiết lập và điều chỉnh quảng cáo: 8 lần

GÓI QUẢNG CÁO GOOGLE CAM KẾT KPI

Phân tích nội dung hiển thị quảng cáo: ✔️

2 mẫu trình bày nội dung quảng cáo: ✔️

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Theo dõi quảng cáo 24/7: ✔️

Nhận kết quả quảng cáo hàng ngày: ✔️

30.000 – 70.000 tiếp cận: ✔️

300 – 700 click: ✔️

Tỷ lệ chuyển đổi trên 5%: ✔️

30 ngày chạy quảng cáo: ✔️

Phân tích nội dung hiển thị quảng cáo: ✔️

2 mẫu trình bày nội dung quảng cáo: ✔️

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Theo dõi quảng cáo 24/7: ✔️

Nhận kết quả quảng cáo hàng ngày: ✔️

50.000 – 120.000 tiếp cận: ✔️

500 – 1200 click: ✔️

Tỷ lệ chuyển đổi trên 5%: ✔️

30 ngày chạy quảng cáo: ✔️

Phân tích nội dung hiển thị quảng cáo: ✔️

2 mẫu trình bày nội dung quảng cáo: ✔️

Không giới hạn từ khóa: ✔️

Theo dõi quảng cáo 24/7: ✔️

Nhận kết quả quảng cáo hàng ngày: ✔️

80.000 – 160.000 tiếp cận: ✔️

800 – 1600 click: ✔️

Tỷ lệ chuyển đổi trên 5%: ✔️

30 ngày chạy quảng cáo: ✔️

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GÓI QUẢNG CÁO CAM KẾT KPI VÀ GÓI MỞ NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO

Dịch vụ quảng cáo cam kết KPI được khách hàng đánh giá cao và sử dụng lâu dài bởi
Có ngay phòng Maketing chuyên nghiệp với 5 nhân sự vận hành chiến dịch
 Phân tích dự án và đối thủ cùng ngành 
 Chủ động đề xuất chuơng trình hiệu quả nhất
 Kiểm soát kết quả hàng ngày và báo cáo hàng tuần
 Phối hợp điều chỉnh các tình huống xấu nhất tránh thất thoát chi phí
 Nếu dự án không đạt KPIs – NLWEB bỏ chi phí để thực hiện theo Cam kết đã ký hợp đồng
 Kết quả thường đạt cao hơn KPIs dự kiến và tăng trưởng trên 10% cho các tháng tiếp theo
Dịch vụ quảng cáo theo ngân sách thường được khách hàng chọn bởi 
 Sản phẩm dễ dàng truyền thông, nhu cầu thị trường tới sản phẩm lớn
 Có kỹ thuật chuyên môn cao để lên chiến dịch theo nhu cầu
 Được tư vấn cấu trúc content chuẩn chạy quảng cáo
 Được thiết kế 02 bộ ảnh cho chiến dịch quảng cáo
 Khách hàng chủ động được chi phí cho quảng cáo 
 Trực tiếp thấy được kết quả chi tiêu của chiến dịch
 Tuy nhiên với hình thức này không có Cam kết KPIs từ NLWEB